Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Informuję, iż

 1. Administratorem danych osobowych jest firma DOPPELT Sp. Z o.o. Sp.k. Ostrowska 380D, 61-312 Poznań
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest konieczność realizacji umowy kupna-sprzedaży.
 3. Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy jedynie do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym, jak również realizujących dostawę towaru.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 celów przetwarzania tj.
  • w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy z Administratorem, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji , a po tym
   czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
  • W zakresie w jakim została wyrażona zgoda na przetwarzanie, do czasu wycofania zgody, co można uczynić kontaktując się z administratorem pod adresem mailowym lub pocztą na adres siedziby administratora
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w takiej samej formie w której zgodę wyrażono w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Skorzystać z wyżej wymienionych praw można poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy lub pocztą na adres siedziby administratora. Mają państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.